Algemene voorwaarden
cbdnerds

Algemene voorwaarden voor het gebruik van CBDNerds.com

Juridische informatie

In dit gedeelte staan de algemene voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website cbdnerds.com (ook: ‘CBD Nerds’, ‘ons’, ‘wij’ en ‘onze’). De eigenaar en beheerder van deze website is CPAR Media, LLC.

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Algemene voorwaarden

Deze website wordt aangeboden door CPAR Media, LLC. en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Alle gebruikers van deze website gaan ermee akkoord dat het raadplegen en gebruiken van deze website onderhevig is aan de volgende algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde nationale en plaatselijke wetgevingen. Gebruik de website niet als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Door de website of op de website vermelde coupons of couponcodes te gebruiken, of op de website vermelde links naar verkopers en andere derden te volgen, ga je akkoord met de algemene voorwaarden in deze verklaring. Bij schending van deze algemene voorwaarden heeft CPAR Media, LLC. naar eigen inzicht en zonder kennisgeving het recht om je toegang tot de website te blokkeren; onderzoek te doen; rechtshandhavingsinstanties in te schakelen en daarmee samen te werken; en gerechtelijke stappen of een civiele procedure te ondernemen voor alle mogelijke en daadwerkelijke illegale activiteiten met betrekking tot deze site.

Beperkte licentie

Behoudens de algemene voorwaarden in deze overeenkomst geeft CPAR Media, LLC. je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de site en de materialen daarop te openen, gebruiken en vertonen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je gaat ermee akkoord om het functioneren van de site op geen enkele manier te onderbreken of verstoren, of daartoe poging te doen.

Copyright

Alle content op de website www.cbdnerds.com, waaronder, maar niet beperkt tot, het CBD Nerds-logo en de naam cbdnerds.com, is © Copyright 2016-2018 CPAR Media, LLC. Alle rechten voorbehouden. Dit werk wordt beschermd door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere van toepassing zijnde wetten. Geen enkele content op deze website mag op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd, heruitgegeven, geüpload, verstuurd, overgedragen of gedistribueerd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van CPAR Media, LLC. Dit betekent ook dat je geen enkel deel van deze website mag nabootsen, kopiëren of overnemen (‘mirror’), of pagina’s met resultaten of andere informatie van coupongrind.com op je eigen of andere websites mag vertonen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van CPAR Media, LLC.

Handelsmerken

CBD Nerds™, cbdnerds.com ™ en het logotype van CBDnerds.com zijn handelsmerken van CPAR Media, LLC. Alle overige merknamen, productnamen of handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke merkhouders.

Disclaimer

CPAR Media, LLC. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele maatregelen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zijn genomen, of voor fouten of weglatingen in de content. CPAR Media, LLC. geeft geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de content op deze website en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van de juistheid of volledigheid van de content op deze website.

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN ‘ZOALS ZE ZIJN’ AANGEBODEN, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERWERPT CPAR MEDIA, LLC. ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN NIET-INBREUK. OOK VERKLAART OF GARANDEERT CPAR MEDIA, LLC NIET DAT DE CONTENT OP DE SITE ACTUEEL, GESCHIKT, JUIST, NUTTIG, TIJDIG OF BETROUWBAAR IS, OF DAT DE CONTENT ZONDER FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ONTVANGEN ZAL WORDEN. DE WEBSITE CBDNERDS.COM KAN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. CPAR MEDIA, LLC. AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERWERPT CPAR MEDIA, LLC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDER, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE CBDNERDS.COM, WAARONDER DOOR NALATIGHEID, ZELFS ALS CPAR MEDIA, LLC. OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Links naar sites van derden

CPAR Media, LLC. biedt op zijn website links naar externe websites van derden die door andere instanties worden beheerd. Als je op een link klikt om deze websites te gebruiken, is dat op eigen risico en is het jouw verantwoordelijkheid om alle beschermingsmaatregelen te nemen tegen virussen of andere schadelijke elementen op die sites. CPAR Media, LLC. geeft geen garantie, verklaring of steun over gelinkte websites of websites van derden.

Door jou opgegeven informatie

Alle informatie die je via deze site aan ons doorgeeft waaraan je persoonlijk te identificeren bent, wordt beschermd door het privacybeleid dat voor deze site van kracht is. Stuur ons geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie via deze site.

Wijzigingen

CPAR Media, LLC. kan elk aspect van deze website te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de beschikbaarheid van bepaalde functies op de site. CPAR Media, LLC. heeft ook het recht om elk deel van deze algemene voorwaarden en het privacybeleid te allen tijde en zonder kennisgeving te herzien, aan te passen of te wijzigen. Dergelijke wijzigen worden op CBDNerds.com gepubliceerd en op de dag van publicatie meteen van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juni 2018 voor het laatst bijgewerkt.